آغاز کنم کلام خود با حیدر


آغاز کنم کلام خود با حیدر

پایان ببرَم کلام خود با حیدر

در هر دم و بازدم مدد یا حیدر

خلقی به جهان نبود اِلا حیدر

مردی به جهان نباشد اِلا حیدر

چشمان خدابین علی عین الله

لا حول و لا قوة اِلا بِالله

از مبدأ و مقصود جهان آگاهی

تو نقطه ی زیر باء بسم اللّهی

هر چند که تو علی ولی اللّهی

تو محور لا اِلهَ اِلا اللّهی

در چهره ی تو عیان شده وجه الله

لا حول و لا قوة اِلا بِالله

در زیر یَد قدرت تو جن و مَلَک

گر دیده به روی شَست تو چرخِ فلک

میکالِ مَلَک خورده زِ دست تو نمک

از هِیمنه ی تو کعبه برداشت تَرَک

ای صاحب سِرّ و سَرور و سِرّالله

لا حول و لا قوة اِلا بِالله

زخم تیر و کمان نخواهم خورد

و به بادی تکان نخواهم خورد

حرف هایم تمام برهان است

حیله از این و آن نخواهم خورد

من همانم که مست چشم تواَم

باده از استکان نخواهم خورد

گر قبولم کنی همین حالا

به شب امتحان نخواهم خورد

قوت شب را ندارم اما من

از بَر نام ، نان نخواهم خورد

تا نگیرم برات کرب و بلا

من از اینجا تکان نخواهم خورد

 

شاعر : رضا رحیمی عنبران
دانلود صـوت