باز بده پرواز منو ، نگاه بکن باز منو


باز بده پرواز منو

نگاه بکن باز منو

به گریه بنداز منو

گریه به هر درد بی درمون دواست

گریه واسم تذکره ی کربلاست

به گریه افتادی یعنی پاک شدی

مُهر قبولی همه روضه هاست

خدا قبول کن اگه گداتم ، من جزو گریه کناتم

... حسین حسین ، جانم حسین جان ...

من با تو مأنوس شدم

تو بچگی دوست شدم

کِی از تو مأیوس شدم

دستمو لطفت دم میلاد گرفت

چشمای من بارونی شد باد گرفت

شاید یکی دو ساله بود نوکرت

از پدرش سینه زنی یاد گرفت

خدا قبول کن اگه گداتم ، من جزو گریه کناتم

... حسین حسین ، جانم حسین جان ...

وقتی نکردی ولم

پس دیگه قرصه دلم

عشق تو آب و گِلَم

تو حَرمت چه جای بی تابیه

چون حَرمت خونه ی اربابیه

وقتی به نور تو دلم روشنه

آسمون زندگیم آبیه

خدا قبول کن اگه گداتم ، من جزو گریه کناتم

... حسین حسین ، جانم حسین جان ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو