دست رو دست نذار و از جا پاشو


دست رو دست نذار و از جا پاشو

لحظه ای برای دلگرمی من

کمی آهسته قدم بردارو

تنها خواهش علی رو پس نزن

یادته اون روزا رو ، میگفتی که برا همیشه پیش من میمونی

ولی حالا چیشده که ، دارم برام شعر خداحافظیتو میخونی

آرومم کن ، پاشو جلو چشام قدم بزن

آرومم کن ، بساط گریه رو به هم بزن

آرومم کن ، روزای خوبو باز رقم بزن

... پیش چشمام ، کبوتر علی پرپر نزن ...

همه چیزو که خودم فهمیدم

نمیخواد بگیری روتو از من

صورتت کبود و پهلو زخمی

چی آورد به سر تو این دشمن

پیشم بمون خانومم ، اگه بری تموم دنیا رو سرم آواره

بعد تو میدونی که ، قاتل جون همسرت میخ در و مسماره

مثل سابق ، پاشو جارو به این خونه بزن

از جا پاشو ، دوباره پر تو این لونه بزن

با دستت باز ، موهای زینبو شونه بزن

... پیش چشمام ، کبوتر علی پرپر نزن ...

شبا که پهلو به پهلو میشی

دل من تپش تپش میریزه

میسوزم تو آتیش غمهاتو

دلم از آه غمت لبریزه

تنها نذار زینب رو ، روزی میاد که میبینه حسین توی گوداله

دشمن به روی سینه ، به زیر سم مرکبا تن حسین پاماله

خون تازه ، از رگهای حسین جاری میشه

روی نیزه ، سر بی تنه که قاری میشه

کار زینب ، اسیری گریه و زاری میشه

... پیش چشمام ، کبوتر علی پرپر نزن ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو