این حال و روز غمبار خونست


این حال و روز غمبار خونست

عصای پیری دیوار خونست

خوش نیست احوالت ، زخمیه بالت

این روزا گشته ذکر اطفالت

ای دلبر خوب شو ، ای مادر خوب شو

بی تو میمیریم ، پس زودتر خوب شو

... زهرا وای زهرا ، زهرا وای زهرا ...

بودی کنارم ، زهرا دمادم

ساختی یه عمر با کم و زیادم

بستی چشماتو ، بردی درداتو

میگی که دیدی خواب باباتو

خون شد قلبی که پُر سوز و سازه

وقتی که گفتی وقت پروازه

... زهرا وای زهرا ، زهرا وای زهرا ...

غبار نشسته رو ذوالفقارم

مأمور به صبرم ، چاره ندارم

جان اولادم ، مونده به یادم

به رسول الله قولایی دادم

وَرنَه حالیشون میکردم زهرا

قومی نامرد و ناموس مولا

... زهرا وای زهرا ، زهرا وای زهرا ...
دانلود صـوت