این صفای سینه هامان از صفای فاطمه ست


این صفای سینه هامان از صفای فاطمه ست

هر چه داریم و نداریم از عطای فاطمه ست

چادر خاکی او بر قلب ما هم نور داد

باز هم در جان ما حال و هوای فاطمه ست

باز هم این سفره های هیئتی رونق گرفت

رونق این روضه ها از اعتنای فاطمه ست

باز هم مهدی ما شال عزا انداخته

باز دل خون از غم و سوز عزای فاطمه ست

بوی زهرا را گرفته باز شهر مصطفی

کوچه های شهر مست ربنای فاطمه ست

آبرومان رفته اما باز هم ما را خرید

آنچه آورده است ما را هم وفای فاطمه ست

حاجت یک ساله میخواهی این شبها از او

دست رحمت بازوی مشکل گشای فاطمه ست

مریم و آسیه و حوا و آدم جای خود

خوب میدانیم عالم گدای فاطمه ست

من نمیدانم چه سِرّی است در خلقت ولی

خلق مجنون علی ، او مبتلای فاطمه ست

از همان اول خدا در شأن زهرا گفته بود

او برای حیدر و حیدر برای فاطمه ست

زمانه بر سر جنگ است یا علی

مدد زِ غیر تو ننگ است یا علی

اگر حلال زاده ای ، تو شیر پاک خورده ای

بگو تو با صوت جلی ، لعنت به دشمن علی

نوشته از سَمَک اِلی السَماء یا علی مدد
دانلود صـوت
دانلود ویدئو