خانمی که تا خود خورشید قامت داشته


خانمی که تا خود خورشید قامت داشته

در رشادت با اباالفضلش رقابت داشته

مادر باب الحوائج بوده و با این حساب

دامن او را گرفته هر که حاجت داشته

میرسد از والدین اخلاق فرزندان ولی

این زن از اول به فرزندش شباهت داشته

تحت فرمانش کلام و تحت امرش واژه ها

صحبتش با ابروی عباس نسبت داشت

اول از عباس او اذن حرم را خواسته

هر کسی در کربلا قصد زیارت داشته

فاطمیه رفته و آمده ی رفتن شده

بس که بر زهرای مرضیه محبت داشته

بعد زهرا آمده پس بعد زهرا میرود

اینچنین در مکتب مولا ولایت داشته

دانه پاشیده برای کفتران قبر او

در مدینه هر کسی یک جو لیاقت داشته
دانلود صـوت