ما سائل غمیم ، به دنبال ماتمیم


ما سائل غمیم ، به دنبال ماتمیم

در روز چندبار سر سفره ی غمیم

بالای بام خانه تو را جار میزنیم

زهرا اگر قبول کند مثل پرچمیم

مابین گریه فاطمه سر میزند به ما

فرقی نمیکند که زیادیم یا کمیم

ما را اگر غلام سیاه آفریده اند

خیلی شبیه رخت سیاه محرمیم

هم تو کنار مایی و هم ما کنار تو

یعنی هنوز هم که هنوز هست با همیم

امروز پای روضه ی تو گریه میکنیم

فردا شریک حج رسول مکرمیم

هنگام گریه قطره به قطره تبرکیم

هنگام گریه آب فراتیم ، زمزمیم

با تو در این زمین خدا آشنا شدیم

ممنون آن گناه نخستین آدمیم

ما را بخر ، ضرر بده اصلاً چه میشود

خوبیم یا بدیم ، همینیم ، در همیم

وای از کسی که پیر شد و کربلا نرفت

ما کربلا نرفته فقیر دو عالمیم

گریه بده وگرنه از اینجا نمیرویم
دانلود صـوت