عاقلا واسه ما دعا نکنید


عاقلا واسه ما دعا نکنید

پیش ما کسی رو صدا نکنید

ما به حسین و خواهرش دلخوشیم

مارو از آقامون جدا نکنید

ای دارو ندارم حسین ، ای باغ و بهارم حسین

یک لحظه بی تو نمونم ، ای سوز و گدازم حسین

امان امان از زمونه

زلف نگارم افشونه

ولی بمیرم پُر خونه

... یا حـسـیـن ، ای عشق زیـنـب ...
دانلود صـوت