من مجنون و دل ویرانه


من مجنون و دل ویرانه

چنان که از عشق تو گشتم دیوانه

مِی میریزی در پیمانه

منم دوباره مشتری مِیخانه

کاش مرا سوی درت کنارم بکشی

بین همین رقص جنون دمارم بکشی

با نخی از معجر خود به دارم بکشی یا زینب

در غمت مست منم ، آنکه خراب است منم

سر خود را زِ غمت همان که بشکست منم

در غمت زار منم ، نوکر دربار منم

أنا کلب الزینب ، آنکه زنَد جار منم

... جانم زینب ، جانم زینب ، جانم زینب ...

خواندی خطبه طوفان کردی

یک تنه کاخ دشمنان ویران کردی

از روزی که جولان دادی

به ما همه تو جرأت طوفان دادی

و آن دمی که یک تنه رجزخوان شُدیو

و لرزه بر پیکره ی یزیدان شُدیو

و جلوه ای زِ قدرت شاه مردان شُدیو یا زینب

بنت الحیدر تویی ، پس سر و سرور تویی

آنکه زهرا بشود بر سر منبر تویی

تاج گردار تویی ، حیدر کرار تویی

بعد عباس علمدار ، علمدار تویی

... جانم زینب ، جانم زینب ، جانم زینب ...

ای جان زینب ، جانم زینب

غلام درگاه تو میمانم زینب

ای روح و ریحانم زینب

منم از عشق تو مسلمانم زینب

مرجع سینه زنان مدد بنت علی

تویی تو الگوی زنان مدد بنت علی

عشق منی هر ضربان مدد بنت علی ، یا زینب

شصت و نه بار مدد ، بسم تو دلدار مدد

یا عقیلة العرب ، عشق علمدار مدد

ذکر بر لب مدد ، مستیِ هر شب مدد

عمه ی رقیه جان ، حضرت زینب مدد

... جانم زینب ، جانم زینب ، جانم زینب ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو