درد و دوا ، تیر و هدف ، مولا علی جان


درد و دوا ، تیر و هدف ، مولا علی جان

شیر خدا ، شاه نجف ، مولا علی جان

سرور و سردار علی ، دلبر و دلدار علی

مونس و غمخوار علی ، یار گنهکار علی

ساقی و سردار علی ، طبیب بیمار علی

کلید اسرار علی ، أباالعلمدار علی

شد نجفت در دو جهان نقطه ی پرگار

عالم امکان به کفت حیدر کرار

فاش بگو ای که شدی بنده ی الله

أشهد أنَّ علیاً ولی الله

 

دست تو بر دست نبّی ، مولا علی جان

أباالحسین و زینبی ، مولا علی جان

عالی و اعلاء علی ، والی و والا علی

یکه و یکتا علی ، یا علی مولا علی

حقاً حقا علی ، شافع عقبا علی

صاحب دلها علی ، ساقی و سقا علی

ای که خدا داده به تو هستیِ خود را

هستی هر کیست به جز حضرت زهرا

فاش بگو ای که شدی بنده ی الله

أشهد أنَّ علیاً ولی الله

 

سعی و صفا ، حج کبیر ، مولا علی جان

نور خدا ، ماه غدیر ، مولا علی جان

میر و دلاور علی ، قدرت لشکر علی

مونس کوثر علی ، قدرت داور علی

ساقی و ساغر علی ، اول و آخر علی

بر همه دلبر علی ، ناجی قنبر علی

دست خدا هست چو در دست پیمبر

بَه چه دل انگیز شده عرصه ی محشر

فاش بگو ای که شدی بنده ی الله

أشهد أنَّ علیاً ولی الله
دانلود صـوت