امام دل شکسته ام زندون شده خونه من


امام دل شکسته ام زندون خونه ی من

از دست تازیونه ها درد میکنه شونه ی من

غم لونه کرده گوشه ی این دل ویرونه ی من

به زیر سیلی و کتک زخمی شده گونه ی من

درسته زخمی ام خدا

درسته میکِشم بلا

درسته جون میکَنم تو غم ها

بدتر از این نیست ناسزا

بشنوم از یه بی حیا

به مادرم حضرت زهرا

دلم گرفته از این زمونه ، به روی صورت اشکام روونه

... موسی بن جعفرم من ، همدرد حیدرم من ...
دانلود صـوت