ذکر لب پهلوونا یا علی مولا مدد

ذکر لب پهلوونا یا علی مولا مدد

قوت بازوی همه سینه زنا تا ابد

هر کسی که با تو باشه عوض میشه تقدیرش

بنت اسد با تو شده فاطمه اُم الأسد

تو حیدری ، قوت قلب دل هر پیغمبری

قاعده ی کفش تو معراجیه

هر کی بگرده دور تو حاجیه

... یا علی مولا ، علی مولا مدد ...

شیعه تم و خدارو شکر تقدیرم اینجوریه

نوکریِ تو برتر از یه امپراطوریه

یه مدته که نجف خونم عجیب کم شده

منو حرم ببَر دلم خسته از این دوریه

مولا علی ، عاشق ایوون طلاتم یا علی

داد میزنم تا که بدونن همه

کاشی ایوون نجف قبلمه

... یا علی مولا ، علی مولا مدد ...

من سگ شب گرد توام این برا من بهتره

هر کسی اومد نجفت ذکر لبش حیدره

مست نگاه تو شدم کار شب و روزمه

حتی از هفت آسمون هم دست تو بالاتره

هو میکِشم ، من به همین نوکریِ تو دلخوشم

فلسفه ی خلق جهان حیدره

مبدأ ایجاد و مکان حیدره

... یا علی مولا ، علی مولا مدد ...

جلوه ی زیبای خدا ، حق علی مولا علی

خالق أرضی و سماء ، حق علی مولا علی

بردن نامت به خدا سجده ی واجب داره

صاحب ایوون طلا ، حق علی مولا علی

یا مرتضی ، شمس جمال تو شده وجه خدا

در به در روی تواَم یا علی

کَلب سر کوی تواَم یا علی

... یا علی مولا ، علی مولا مدد ...

افتاده کار لشکری به تیغ تو رو زدن

وقتی که کار تو شده با تیغِ ابرو زدن

پهلوون خیبره یا خندقه یا هر کی هست

پیش تو چاره نداره به غیر زانو زدن

شیر نری ، صاحب تیغ دو سر و هم حیدری

رد میشی از مِیسَره و مِیمَنه

جمع میکنی قائله رو یک تنه

... یا علی مولا ، علی مولا مدد ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو