دل تو سینه خونه ، بارونیه چشمام


دل تو سینه خونه ، بارونیه چشمام

بی علی شد آخر خونه ی بی زهرا

صدای گریه بلنده ، توی این سیاهی شب

پرده درده ، پره داغه ، سینه ی حسین و زینب

ای آسمون به حالشون بازم ببار

بارونیه چشمای خیس ذوالفقار

... مظلوم علی ، مظلوم علی ، مظلوم علی ...

خونِ رو عمامه روضه ی مکشوفه

گرسنه میخوابن یتیمای کوفه

حسن ای میگن با گریه بابا حیدرم کجایی

بمیرم برای زینب داد و فریاد از جدایی

ای آسمون به حالشون بازم ببار

بارونیه چشمای خیس ذوالفقار

... مظلوم علی ، مظلوم علی ، مظلوم علی ...

فکر میکنه زینب به روضه ی مادر

خیره شده انگار به جای میخ در

همه اینو خوب میدونن قاتل علی فدک بود

وقتی دید رو تن زهرا جای سیلی و کتک بود

ای آسمون به حالشون بازم ببار

بارونیه چشمای خیس ذوالفقار

... مظلوم علی ، مظلوم علی ، مظلوم علی ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو