دوا درمون من ، سر و سامون من


دوا درمون من ، سر و سامون من

به خدا جون من بسته به نام علیست

بی تو بی قیمتم ، همه ی عزتم

دل بی طاقتم کفتر بام علیست

شَه نام آور حیدر ، ذکر مسیحایی

به چه مولایی حیدر ، یه تنه غوغایی

تو فقط کُفو حضرت زهرایی

... علی مولا علی ، علی مولا علی ، حق یا علی مولا ...

من همون سائلم ، تویی آب و گِلم

ضربان دلم نام امیر نجف

آره مدیونتم ، من که مجنونتم

سگ مِیخونتم از تو گرفتم شرف

تو یداللّهی شاهی ، حیدر کراری

ولی اللّهی ، شیر عرصه ی پیکاری

اسداللّهی ، مرد جگر داری

... علی مولا علی ، علی مولا علی ، حق یا علی مولا ...

علی رمز نجات ، علی آب حیات

علی صوم و صلاة ، حق علی مولا علی

علی حبل المتین ، به دو عالم نگین

امیرالمؤمنین ، کاشف غمها علی

شَه لولاکی حیدر ، تو یَل بی باکی

کل قرآنی مولا ، تو پدر خاکی

بنده ای اما صاحب افلاکی

... علی مولا علی ، علی مولا علی ، حق یا علی مولا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو