دهن وا کرده بازم یه بغضی توی سینه


دهن وا کرده بازم یه بغضی توی سینه

نشد نوکر دوباره حریمت رو ببینه

چی میشه نگاه به دل مظطر کنی تو

یه رحمی آقا به چشای تر کنی تو

باید حتما آقا نوکرت دق کنه تا

که درد دوریشو آقا باور کنی تو

... ابی عبدالله یا ثارالله ، ابی عبدالله یا ثارالله ...

نشد عمری نصیبم به جز خواب زیارت

نداره عیبی دیگه شده واسم یه عادت

تا کِی میخوای ندی نوکرو جوابشو

تا کِی من ببینم حرمت رو خوابشو

کجای عالمه رسمشه اینجوری آقا

که نوکر نبینه خونه ی اربابشو

... ابی عبدالله یا ثارالله ، ابی عبدالله یا ثارالله ...

میاد آخر زیارت اینو نوکر میدونه

ولی یه چیز دیگه ست زیارت تا جوونه

آقا کرب و بلات دلو شیدا میکنه

میگن که جوازو بی بی امضا میکنه

بی بی که جای خود آقا اعتقادمه

یه روزی سه سالت گِرمو وا میکنه

... ابی عبدالله یا ثارالله ، ابی عبدالله یا ثارالله ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو