قائم مقام و ثانی زهرا رقیه ست


قائم مقام و ثانی زهرا رقیه ست

آرام جان زینب کبری رقیه ست

مسندنشین تخت سلیمان که جای خود

مسندنشین عالم بالا رقیه ست

عباس گر قرار دل نوکران بُوَد

آرام جان حضرت سقا رقیه ست

کوری چشم جمله ی وهابیون دون

بر کشور دل همه مولا رقیه ست

بعد امام چهارم و زینب نشان از

پیغمبران نهضت بابا رقیه ست

ما را غلام کوی رقیه خطاب کن

ما قطره ایم و حضرت دریا رقیه ست

اعجاز میکند به نگاهی چو انبیاء

موسی و خضر و یوسف و عیسی ، رقیه ست

این دختر سه ساله ی آقای ما ببین

پیر طریق اهل تولا رقیه ست
دانلود صـوت