من از هیشکی به جز تو آقا خیری ندیدم


من از هیشکی به جز تو آقا خیری ندیدم

بیا و راحتم کن آقا دیگه بریدم

چقدر برای هیئت برا روضه دویدم

از این مردم دنیا چه حرفایی شنیدم

اگه مثال سید جواد ذاکر ، بخواد سنگ روی این سرم بباره

دلم به این خوشه یکیو دارم ، دلم خوشه بهم محل میذاره

دارم جار میزنم پشت و پنامی ، بذار اینو همه بدونه

آره من سگ دربار حسینم ، بفهمه اینو هر کی نمیدونه

... دلبر و دلدارم حسین ، عشقه بین الحرمین ...

شدی شهره تو عالم تو مهربونی ارباب

برا منی که خستم دوا درمونی ارباب

چه احتیاجه رو لب بیارم که چی میخوام

تو حرافمو تو چشمام داری میخونی ارباب

مگه میشه که یادم بره روزی لباس سیامو مادرم تنم کرد

برام خوند دونه دونه روضه هاتو ، خودش تو هیئتت روضه خونم کرد

درست یادمه وقتی مادرم بود،  بهم میگفت مبادا ول بگردی

حلالت میکنم شیرمو وقتی ببینم دور اربابت میگردی

... دلبر و دلدارم حسین ، عشقه بین الحرمین ...

زمین خوردتم آقا تو خیلی بامرامی

بدون تا دم مرگم تو ذکر رو لبامی

چه ترسی دیگه دارم من از ظلمت قبرم

دلم قرصه به ین که تا آخرش باهامی

ندیده عاشقت شدم آقاجون یه بار روی قشنگتو ندیدم

واسم دیگه معنی نداره دنیا از اون روزی که کربلارو دیدم

همه ایل و تبار من میدونن ، همه دار و ندارم من حسینه

هنوز یادمه نخلای قشنگش ، هنوز دلم تو بین الحرمینه

... دلبر و دلدارم حسین ، عشقه بین الحرمین ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو