بده آیینه ی دل من رو جلا


بده آیینه ی دل من رو جلا

منو کِی میبری آقا کرب و بلا

قطره منم منم ، دریا تویی تویی

نوکر منم منم ، آقا تویی تویی

... ارباب حسین حسین ، ارباب حسین حسین ...

بی تو از بودنم نااُمید میشدم

در رکاب تو کاشکی شهید میشدم

بوسه به تربت کرب و بلات زدم

هر وقت دلم گرفت این طور صدات زدم

جان آقام ، جان آقام ، جان آقام ، جان آقام

... ارباب حسین حسین ، ارباب حسین حسین ...

نمیریم آقا ما زِ در خونتون

به روی همه بازه در خونتون

راز و نیاز تویی ، سوز و گداز تویی

مهمون عزیزه چون مهمون نواز تویی

جان آقام ، جان آقام ، جان آقام ، جان آقام

... ارباب حسین حسین ، ارباب حسین حسین ...
دانلود صـوت