نفس میکشم من به عشق کربلا


نفس میکشم من به عشق کربلا

نفس میکشم بین این سینه زنا

نفس میکشم من فقط تو روضه ها

نفس میزنم زیر بیرق و علم

نفس میزنم تا نیفتم از قلم

نفس میزنم من به شوق این حرم

یه حرم بده نشونم ارباب ، آخه دل قصد زیارت کرده

چه سعادتی از این بالاتر ، مادرت ماها رو دعوت کرده

به تو ایمان دارم حسین ای جانم

بنده ی دربارم حسین ای جانم

... یا حسین سیدی ثارالله ، یا حسین سیدی ثارالله ...

بگیر دستمو به امیر بی حرم

بگیر دستمو به رقیه تون قسم

بگیر دستمو تورو صاحب علم

نذاری برم تورو جون مادرت

نذاری برم به علی اصغرت

نذاری برم رحمی کن به نوکرت

مثه پیرغلامای تو روضت ، منو پای این علم پیرم کن

به خدا فقط یه خواهش دارم ، پشت این در منو زنجیرم کن

به تو ایمان دارم حسین ای جانم

بنده ی دربارم حسین ای جانم

... یا حسین سیدی ثارالله ، یا حسین سیدی ثارالله ...

خدایی کمه اگه جون بدم برات

خدایی کمه بمیرم به زیر پات

خدایی کمه زیر پای زائرات

صدات میزنم آقا از ته دلم

صدات میزنم ای تموم حاصلم

صدات میزنم نرسه تا اجلم

تو سفینة النجاتی ارباب ، خدا هستیشو به نامت کرده

کسی جز شما خریدارم نیست ، گدا هر جا بره برمیگرده

به تو ایمان دارم حسین ای جانم

بنده ی دربارم حسین ای جانم

... یا حسین سیدی ثارالله ، یا حسین سیدی ثارالله ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو