بوی خوش زیاده کدومش عطر سیب میشه


بوی خوش زیاده کدومش عطر سیب میشه

از این همه عاشق یکی مثل حبیب میشه

مردم زمونه هر چی میخواین بگین آخه

آقا که غریب شد نوکرش هم غریب میشه

جانم ، حسین ای روح و ریحانم

جانم ، حسین ای دین و ایمانم

جانم ، اَلا سید و سلطانم

با سن کمم ، با کوه غمم

همین قدر فهمیدم که بی تو جون میدم

هر کی مجنون تو نیست ، هر کی نیست بر تو عاشق

بسشه این یه جمله خلایق هر چه لایق

... حسین سالار زینب ، حسین سالار زینب ...

حرف دل تنگم وقتی که بی غرض میشه

یه گوشه نگاهت دوای هر مرض میشه

خوبا که آقاجون خوبن و خوش بحالشون

اون بد است که پای روضه هاتون عوض میشه

آقا چه کنم سائلت هستم

مولا درازه پیش تو دستم

هیچوقت نیاوردی به رو پستم

با سن کمم ، با کوه غمم

همین قدر فهمیدم که بی تو جون میدم

هر کی مجنون تو نیست ، هر کی نیست بر تو عاشق

بسشه این یه جمله خلایق هر چه لایق

... حسین سالار زینب ، حسین سالار زینب ...

میگن اگه عزت میخوای باید خدا بده

اون عزتو جاشه به غلام شما بده

اگه روزی خواستی حاجتای منو بده

آقای من اول از همه کربلا بده

بارم روی دوش تو دلدارم

کارم گره خورده گرفتارم

زارم هوس کربلا دارم

با سن کمم ، با کوه غمم

همین قدر فهمیدم که بی تو جون میدم

هر کی مجنون تو نیست ، هر کی نیست بر تو عاشق

بسشه این یه جمله خلایق هر چه لایق

... حسین سالار زینب ، حسین سالار زینب ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو