غوغای حرم اباالفضله ، آقای حرم اباالفضله


غوغای حرم اباالفضله ، آقای حرم اباالفضله

چشمای همه به دستاشه ، سقای حرم اباالفضله

امنیت خیمه ست و علمداره ، ساقی حرم دلبر و دلداره

سقای حسینو کیه نشناسه ، ثانی علی حیدر کراره

سرور و سالاره ، میر و جهانداره

دشمن از طوفانش ذکرش الفراره

... الدخیل یا عباس ، الدخیل یا عباس ...

فرمانده و یل اباالفضله ، صاحب کُتَل اباالفضله

عالم همه مات زیباییش ، بی مِثل و بدل اباالفضله

تا وقتی که بیرق توی دستاشه ، عمراً کسی پاش تا به حرم وا شِه

آرامش خیمه های اربابه ، اینجاست که میگن حرم به سقاشه

بَه چه بینظیره ، قمرالعشیره

قدرتش مساوی با یه گردان شیره

... الدخیل یا عباس ، الدخیل یا عباس ...

تندیس ادب اباالفضله ، فاطمی نسب اباالفضله

لشکر همه تحت تسخیرش ، فارس العرب اباالفضله

تو معرکه طوفنده و غرنده ست ، تیغش مثل تیغ علی بُرنده ست

شاگرد کلاس حیدره تو جنگ ، هر کی به مصافش بره بازنده ست

بَه چه بی همتایی ، پسر زهرایی

ساقی کربلا ، شاه معلایی

... الدخیل یا عباس ، الدخیل یا عباس ...
دانلود صـوت