از آسمونا صدای حی علی العزا رسید


از آسمونا صدای حی العزا رسید

موقع اشک و ناله ی تموم شیعه ها رسید

این شبا قلب فاطمه میگیره و پر مِحَنه

روضه ی این شبای ما اشک چشای حسنه

اجازه از صاحب زمان موقع روضه ی منه

زبون روزه کشتنش ، سر نماز سرت شکست

تا دید سرش رو غرق خون غرور دخترش شکست

... آقای مظلومم علی ، آقای مظلومم علی ...

سی ساله بعد فاطمه درگیر کابوس دره

وقتشه مولا رو خدا دیدن زهرا ببره

یه روزی تو کوچه ها وقتی که دستاش بسته شد

پهلوی زهرا با لگد جلو چشاش شکسته شد

علی همون روز دیگه از دنیای نامرد خسته شد

کجای دنیا یه زنو جلوی شوهر میزنن

دست علی رو بستن و دارن از اینجا میبَرن

... آقای مظلومم علی ، آقای مظلومم علی ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو