این نفسای آخرم ذکر حسینه


این نفسای آخرم ذکر حسینه

خدا میدونه زندگیم فکر حسینه

فکر حسین و بچه هاشه

زینب باشه حسین نباشه

تموم زندگیم فداشه

خیلی غریب بود براش بمیرم

برا غم و غصه هاش بمیرم

تشنه لبه وای براش بمیرم

... الهی زینب برات بمیره ، الهی زینب برات بمیره ...

هر روز به عشقت میخوابم تو نور خورشید

علت این کار منو ازم نپرسید

داغی دارم من توی سینم

نمیتونم آروم بشینم

مثل داداش روی زمینم

عشق حسینه تو تار و پودم

وقتی که جون داد پیشش نبودم

میخوام بسوزه همه وجودم

... الهی زینب برات بمیره ، الهی زینب برات بمیره ...

اینم باشه دعای لحظه های آخر

نبینه خواهری خدا داغ برادر

برادری که سر نداره

بمیره خواهر یار نداره

غریبه و مادر نداره

برادری که سر نداره

دور و برش پسر نداره

غریبه و مادر نداره

سرش رو نیزه من در مقابل

من روی ناقه بدون محمل

آروم ندارم ای وای از این دل

... الهی زینب برات بمیره ، الهی زینب برات بمیره ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو