بابا ببین به دام غصه ها اسیرم


بابا ببین به دام غصه ها اسیرم

رو خاک حجره سر میذارم و میمیرم

جوونم اما داغ زهرا کرده پیرم

زهر جفا آتیش زده بال و پرم رو

هی زیر لب صدا میکردم مادرم رو

میکشیدن رو خاک حجره پیکرم رو

سوز زهر کینه به قلب من نشسته

راه نفس رو بسته ، خیلی دلم شکسته

میسوزه تموم پیکرم خدایا

رو خاک حجره تنها ، ذکر لبم یا زهرا

... بابا رضا کجایی ، مُردم از این جدایی ...

بابا بیا این لحظه ی آخر کنارم

حتی یه خواهر دور بسترم ندارم

سر روی خاک غصه و بلا میذارم

صدای گریه هامو هیچ کسی نفهمید

پشت در حجره به حال من میخندید

کف میزد و هلهله میکرد و میرقصید

جسم منو تا به پشت بوم کشیدن

کبوترا رسیدن ، غربت من رو دیدن

بسه دیگه هر چی ناسزا شنیدم

از زندگی بریدم ، به آرزوم رسیدم

... بابا رضا کجایی ، مُردم از این جدایی ...

خدا رو شکر خواهر نداشتم تا ببینه

رو خاکا دست و پا زدن هامو ببینه

روی نیزه ها سر برادرو ببینه

شکر خدا یه پیرهن هنوز تنم بود

سرم هنوز مونده به روی پیکرم بود

بال و پر کبوترا بالا سرم بود

ای وای من از غم تلخ اسارت

گوشواره ها و غارت ، نامردی و جسارت

موندی بی کفن به روی خاک صحرا

به روی نیزه سرها ، یا فاطمه یا زهرا

... جانم حسین حسین جان ، جانم حسین حسین جان ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو