دل کبوتر روی بامت ، جان عالم فدای نامت


دل کبوتر روی بامت ، جان عالم فدای نامت

تاج زرین شاهان مولا ، نشود یک نخ عمامت

ساقی کوثر علی ، مددی یا حیدر علی ، یا علی مولا

میر و سرلشکر علی ، زره پیغمبر علی ، یا علی مولا

عالی اعلاء علی ، تپش دلها علی ، هستیِ زهرا علی

... یا علی و یا علی و یا علی مولا ...

... حق علی و حی علی و هو علی مولا ...

وقتی که پی به عشقت بردم ، پای عشقت هزار بار مُردم

مست آب فراتم کردی ، وقتی از آب چاهت خوردم

اول و آخر علی ، زینت هر منبر علی ، یا علی مولا

اگه کربلا میری ، منو همرات ببَر علی ، یا علی مولا

عُروَة الوثقی علی ، باب هل اَتی ، مالک السماء علی

... یا علی و یا علی و یا علی مولا ...

... حق علی و حی علی و هو علی مولا ...

با تو پَر بگیرم تا بی حد ، بی تو سرنگونم صد در صد

به ضریحت دخیله مولا ، پنجره ی فولاد مشهد

یل نام آور علی ، شیر فتح خیبر علی ، یا علی مولا

یا اباالقمر علی ، به اباالفضل پدر علی ، یا علی مولا

کاشف الکُربی علی ، غالب الاعداء ، سیدی مولا علی

... یا علی و یا علی و یا علی مولا ...

... حق علی و حی علی و هو علی مولا ...

حیدری و روح امیدی ، گرمیِ وجود خورشیدی

روی آب و گِلم با دستات ، تربت کربلا پاشیدی

سید و سرور علی ، به دلم کن نظر علی ، یا علی مولا

أنت فی قلبی علی ، به دو عالم دلبر علی ، یا علی مولا

یا صراط المستقیم ، یا کریم اباالکریم ، أنت سلطانٌ علی

... یا علی و یا علی و یا علی مولا ...

... حق علی و حی علی و هو علی مولا ...
دانلود صـوت