سیدی مولا یا اباعبدالله ، تو شاه و ما گدا اباعبدالله


سیدی مولا یا اباعبدالله ، تو شاه و ما گدا اباعبدالله

ذکر و شعار روی لبهامونه ، جوونیمون فدا اباعبدالله

به درد ما دوا اباعبدالله ، تربت شفا اباعبدالله

ذکر و شعار روی لبهامونه ، جوونیمون فدا اباعبدالله

به عشق دلم اسیر، حسین امیری نعم الأمیری

تویی تو شاه بی نظیر ، حسین امیری نعم الأمیری

... حسین امیری نعم الأمیری ، حسین امیری نعم الأمیری ...

ساکن کربلا اباعبدالله ، لیلی قلب ما اباعبدالله

تا اسم تو میاد میشم دیوونه ، دیوونه ی شما اباعبدالله

دلبر و دلربا اباعبدالله ، آقای باوفا اباعبدالله

شکر خدا از کوچیکی مأنوسم ، با هیئت شما اباعبدالله

به درگه تواَم فقیر ، حسین امیری نعم الأمیری

تویی برام ماه منیر ، حسین امیری نعم الأمیری

... حسین امیری نعم الأمیری ، حسین امیری نعم الأمیری ...

ای مه اَنورم اباعبدالله ، سید و سرورم اباعبدالله

واسه طواف حرم زیباتون ، من یه کبوترم اباعبدالله

شور تو بر سرم اباعبدالله ، شافع محشرم اباعبدالله

بالا سرم میرسی ان شاءالله ، لحظه ی آخرم اباعبدالله

منم گدای سر به زیر ، حسین امیری نعم الأمیری

بیا و دستمو بگیر ، حسین امیری نعم الأمیری

... حسین امیری نعم الأمیری ، حسین امیری نعم الأمیری ...
دانلود صـوت