سلیمانا از این خرمن فقط یک خوشه میخواهم


سلیمانا از این خرمن فقط یک خوشه میخواهم

زِ گوشه گوشه ی دنیا فقط شش گوشه میخواهم

... سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ...

نداره این اصن جای تعجب ، پای ایوون طلا دیوونه میشم

بیا امشب یه کاری کن برا من ، نیام کرب و بلا دیوونه میشم

ملائک اشکای پاک و زلالو ، برا چشم ترم هدیه میارن

همیشه زائرات وقتی که میان ، برام بوی حرم هدیه میارن

گدا باید به پای شاه بیفته ، نشه از چشم ثارالله بیفته

ان شاءالله کاروانی هیئت ما ، به سمت کربلاتون راه بیفته

... سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ...

همیشه حرف دل میمونه ناقص ، الهی نوکریمون باشه خالص

فقط یک قطره از دریای فضلت ، همونیه که خوندیم تو خصائص

تو این خونه کرم وصف ناپذیره ، همین که نوکرم وصف ناپذیره

رفقایی که برگشتن میگن که ، شب جمعه حرم وصف ناپذیره

دلم بی هم سخن آزرده میشه ، تو روضت قلب من آزرده میشه

کفن آقا نداری و میدونم ، تن من تو کفن آزرده میشه

... سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ...

خودِ دنیای من باش تا که مَردم ، نگن اینو منم از اهل دنیا

پیرُهن میکَنم مانند عابس ، یعنی دل میکَنم از اهل دنیا

محرم میرسه از راه دوباره ، بازم مشکی به تن هارو میبینم

به سینه میزنم سنگت رو ارباب ، که بازم سینه زن هاتو میبینم

... سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ، سلیمانا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو