غصه دارم امشب باز میون سینه


غصه دارم امشب باز میون سینه

پر میگیرم آخر تا خود مدینه

مثل شمع دوباره آب میشم میسوزم

آخه آسمونت تاریکه هنوزم

بارونیه ابر چشام ، دوری آخه سخته برام

میرسه از خاک بقیع ، بوی غریبی به مشام

... حال و هوام دوباره با داغت عجینه ...

...غربت تو مدینه مدینه مدینه ...

زیر آفتاب و سایه بون ندارند

حتی کفتراشم آب و دون ندارند

چهارتا قبر خاکی بی چراغ و گنبد

نه ضریحی دارند نه رواق و مرقد

شاه منه محترمه ، اونی که صاحب کرمه

کسی که دنیا زیر پاش ، آخه چرا بی حرمه

... حال و هوام دوباره با داغت عجینه ...

...غربت تو مدینه مدینه مدینه ...

سهم این دقایق گریه های عاشق

ذکر روی لبهام یا امام صادق

هم امام چهارم ، هم امام پنجم

پشت پنجره باز گریه های مردم

ذکر حسن یا حسنو ، لحظه ی زائر شدنو

کجا بذارم سرمو ، کی میدونه درد منو

... حال و هوام دوباره با داغت عجینه ...

...غربت تو مدینه مدینه مدینه ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو