یادگار برادر پاشو از روی خاکا


یادگار برادر پاشو از روی خاکا

به خدا سخته قاسم تورو میبینم اینجا

گریه میکنم برات رسیدم بالا سرت

آخه چی جواب بدم عزیزم به مادرت

... آه و واویلا ، آه و واویلا ، آه و واویلا ...

رو لب إن تَنکُرونی میخونی بین دشمن

زره بر تن نداری اومدی با یه پیرهَن

نرو از کنار من شاخ شمشاد حرم

اینا رحمی ندارن تازه داماد حرم

... آه و واویلا ، آه و واویلا ، آه و واویلا ...

کاکل غرق خونت طاقتم رو ربوده

دیگه از ضربه ی سر همه اعضات کبوده

نَه کلاه خودی و نَه زره داری به تنت

زده بیرون بمیرم استخون بدنت

... آه و واویلا ، آه و واویلا ، آه و واویلا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو