بی تو جهانم الف نداره


بی تو جهانم الف نداره

معلومه که جهنمه پُر شرابه

این دل تنگم آروم نداره

عکس رو قاب سر به سر دلم میذاره

نفس من بنده به یک نیمه نگاته

دلم یه یا کریم رو گنبد طلاته

دونه بپاش که روزی بردارم آقاجون

یه کفترم دور و بَر کبوتراته

دم تو مسیحایی ، پادشه زیبایی ، اگه تو نباشی گیره کارم

دلمو نگات زر کرد ، گدا به غمت سر کرد ، تویی سلطان دل زارم

... عشق منه سینه زنی ، حُبُ الحسین اَجنّنی ...

شُهرَتون آقا دنیا رو پر کرد

نیمه نگاه تو بوده که حُرّ رو حُرّ کرد

به دست بی بی رقیه بوده

که اسم نوکرو روی پیشونی مُهر کرد

هر کی یکم از نمک سفرتو خورده

دلشو از پیش تو هیچ جایی نبُرده

بالانشینی که به بازی و ریا نیست

باخته اونی که پیش تو زمین نخورده

دوتا چشو وا کردم ، حرمو نگاه کردم ، منم دلم میخواست که باشم

با شما که مشکل نیست ، قسمته که بازم من ، کفتر بوم امام رضا شَم

... عشق منه سینه زنی ، حُبُ الحسین اَجنّنی ...

کوه امیدی ، اجرمو میدی

هر دفعه اومدم میدونم منو دیدی

نِعمَ الأمیرم ، خیلی اسیرم

کاشکی سرانجام تو حرم واست بمیرم

من که بی دعوت نمیام مهمونی روضه

مادرت امضامو زده جلد تو باشم

از شیر پاک مادر و نون حلاله

که میتونم یه عمری در بند تو باشم

دم تو زهیرم کرد ، عاقبت به خیرم کرد ، این دم حیدریتو عشقه

بسه دیگه داغونم ، بطلب آقا جونم ، شیش گوشه و ضریتو عشقه

... عشق منه سینه زنی ، حُبُ الحسین اَجنّنی ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو