لالایی بخون مادر صداتو دوس دارم


لالایی بخون مادر صداتو دوس دارم

لالایی بخون لالائیاتو دوس دارم

لالایی بخون تشنگی از یادم بره

لالایی بخون دیگه عَلیت مسافره

باغ و غنچت شده پرپر ، اگه نخوردم شیر فدا سرت مادر

فدا سرت دست و پا زدنم ، خشک شده دهنم ، تشنه جون میکَنم وای مادر

فدا سرت قحط آبه حرم ، میسوزه جگرم ، جون نداره پَرم وای مادر

اگه میگن حرمله گرگه مادر ، غصه نخور خدا بزرگه مادر

... غصه نخور خدا بزرگه مادر ، غصه نخور خدا بزرگه مادر ...

لالایی بخون حالا که بارون نمیاد

لالایی بخون حتی عموجون نمیاد

لالایی بخون یه ذره آروم بگیرم

لالایی بخون که آروم آروم بمیرم

گرمه هوا نفس گیره ، همین الآنم آب به من بِدن دیره

رقیه کو وقتشه که برم ، راهیِ سفرم ، دست بکش به سرم وای مادر

رو این گلو بوسه ای بزنو ، دیگه دل بکَنو ، پاک کن اشک منو وای مادر

اگه میگن حرمله گرگه مادر ، غصه نخور خدا بزرگه مادر

... غصه نخور خدا بزرگه مادر ، غصه نخور خدا بزرگه مادر ...

لالایی بخون لالائیای آخره

لالایی بخون شاید که خوابم ببره

لالایی بخون زیر گلومو بپوشون

از اینجا بهم قاتلمو بده نشون

تیر سه شعبه آماده ، حرمله تو میدون منتظر ایستاده

فدا سرت آب نخورده علی ، دیگه مُرده علی ، جون سپرده علی وای مادر

فدا سرت خونیه سر من ، زخمیه پَر من ، زیر حنجر من وای مادر

اگه میگن حرمله گرگه مادر ، غصه نخور خدا بزرگه مادر

... غصه نخور خدا بزرگه مادر ، غصه نخور خدا بزرگه مادر ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو