عاشق روی علی دیوانه باشد بهتر است


عاشق روی علی دیوانه باشد بهتر است

 گرد شمع مرتضی پروانه باشد بهتر است

ذکر حیدر میرود از روضه تا عرش خدا

ناله ی جان سوز اگر مستانه باشد بهتر است

بودن ما به در این خانه ثابت میکند

مست اگر همیشه در مِیخانه باشد بهتر است

لطف ساقی مستدام اما به رسم عاشقی

در کف دُردی کشان پیمانه باشد بهتر است

ای مؤذن نام مولا را ببر هر پنج وقت

شهر بی عشق علی ویرانه باشد بهتر است

قلعه ی خیبر هنوز از ترس میلرزد به خود

ضرب شستی این چنین مردانه باشد بهتر است

لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار

کوردل از این سخن بیگانه باشد بهتر است

تو امیرالمؤمنینی ای امیر عالمین

شاهدم گر مسجد حنانه باشد بهتر است

کعبه شد چون زادگاهت گفت حق با جبرئیل

قبله ی اهل یقین این خانه باشد بهتر است

تو که هستی که شده پسوند اسمائت خدا

شعر در مدح شما رندانه باشد بهتر است

در مرام عاشقان مثل ابوفاضل اگر

جان فدای حضرت جانانه باشد بهتر است
دانلود صـوت