به نام دیار خدا به نام نجف


به نام خاک دیار خدا ، به نام نجف

به نام حضرت سلطان دین امام نجف

به نام خاک زمینی که جمع اضداد است

که پادشاه و گدا می شود غلام  نجف

دلیل خلقت عالم ، دلیل خلق زمین

به احترام علی بود و احترام نجف

گمان کنم که خدا از ازل به دست خودش

نوشته واژه ی الله را به بام نجف

به جای مِی خود ساقی به کام او افتاد

و با حضورعلی شد جهان به کام نجف

علی علیه السلام است کعبه ی سیار

که واجب است کنی سجده در تمام نجف

بشر کنار که حتی بعید نیست اگر

که کعبه هم بزند بوسه بر مقام نجف

در آرزوی غبارش بمیر چونکه خدا

به دست فاطمه داد اختیار تام نجف

به روی کافر و مؤمن درِ حرم باز است

که رد هیچ کسی نیست در مرام نجف

خودش سبوست ولی مست کربلا شده است

که بوی سیب رسیده است بر مشام نجف

سلام کرده به سمت نجف تمام زمین

ولی به کرب و بلا می رسد سلام نجف


 شاعر : مجتبی خرسندی
دانلود صـوت