ما دل به کف پای تو می اندازیم


ما دل به کف پای تو می اندازیم

در مکتب دیوانه شدن ممتازیم

پایان نَبُوَد با تو و عشقت ما را

چون با تو همیشه مطلع و آغازیم

هر کس به کسی در این جهان مینازد

ما هم به اباالفضل و علی مینازیم

ترسی نَبُوَد در دل ما از دشمن

با ذکر علی همیشه در اعجازیم

در راه دفاع از حریم زینب

در لشکر عباس علی سربازیم

ما را به بهشت حاجتی نیست دگر

گرد حرم رقیه در پروازیم

از صحن رقیه تا ضریح زینب

بین الحرمین دیگری میسازیم
دانلود صـوت