دوباره عشق غم تو ، دوباره درد جدایی


دوباره عشق غم تو ، دوباره درد جدایی

دوباره حسرت و دوری ، دوباره کرب و بلایی

دوباره هیئت و دسته ، سکوت شهر شکسته

دوباره عکس ضریح و اسیر و شوق رهایی

رسیده ماه محرم عزا و گریه ی ماتم

طنین طبل محرم فکنده شور و نوایی

چه ماه خوب و قشنگی ، نه رنگ مانده نه جنگی

تمام مردم شهرند و سیدالشهدایی

مدار گردش هستی ، مسیر کعبه تو هستی

تو شاه هر دو جهانی ، تو مکه ای تو منایی

دلیل عشق منی تو ، شهید بی کفنی تو

چو شمع انجمنی تو ، تو ماه قبله نمایی

تویی پناه غریبان ، فدای درد تو درمان

برای مردم ایران تو رمز و راز شفایی

حدیث تشنگی ات را بزرگی تو رقم زد

تو را به آب چه حاجت که آبروی خدایی
دانلود صـوت