لعنت به هر که غیر تو را برگزیده است


لعنت به هر که غیر تو را برگزیده است

یعنی فضائل تو ندیده است

افشا شده است سِرّ همه واصلان حق

از تو رسید هر که به جایی رسیده است

افتادن به پای تو شد رمز سروری

شد سربلند هر که به پیشت خمیده است

هر کس عصا گرفت که موسی نمیشود

هر مدعی که میوه ی طوبی نچیده است

بر کفر دشمنان تو تردید کِی کند

هر کس کمی زِ مزه ی ایمان چشیده است

بدر و حنین و خیبر و احزاب جملگی

نقش شجاعت تو به عالم کشیده است

از برکه ی غدیر خُمَت تا ابد علی

بر نُه فلک نسیم ولایت وزیده است

بعد از نبّی مسیر هدایت فقط تویی

گمراه میشود زِ تو هر کس بریده است

حب تو را به جنت الاعلی نمی دهم

هر کس که عشق ناب شما را خریده است

آخر چه میشود که نگاهی به من کنی

حالا که اشک شوق زِ چشمم چکیده است

از تو رسید هر که به جایی رسیده است

لعنت به هر که غیر تو را برگزیده است

علی گویم علی جویم ، علی گویم علی جویم

علی درد مرا درمان به هر دردی بُوَد درمان

علی گویم علی جویم ، علی گویم علی جویم

علی مولای درویشان ، صفا بخش دل ریشان

به هر دردی بُوَد درمان

علی گویم علی جویم ، علی گویم علی جویم

علی ای دین و ایمانم ، علی ای روح و ایمانم

علی ای جان و جانانم

علی گویم علی جویم ، علی گویم علی جویم

علی ای روح و ریحانم ، علی ای دین و ایمانم

علی ای جان و جانانم

علی گویم علی جویم علی گویم علی جویم
دانلود صـوت