غدیری ام ، غلام خونه ی اون حکیمی ام


غدیری ام غلام خونه ی اون حکیمی ام که عزیز زهراست

چه محشری دل بچه شیعه ها کبوتری تو حرم مولاست

روزی دنیا از آب و غذای سفره های پهنته

قبله ی دلها ایوون طلای باصفای صحنته

قال رسول الله ، علی ولی الله

هر کی من رؤیاشم علی رؤیاشه

هر کی من دنیاشم علی دنیاشه

هر کی من آقاشم علی آقاشه

... مَن کُنت مولا فعلیٌ مولا ...

با آسمون با بهشت عوض نمیکنم بدون نجف آقامو

ذکر تو مولا تفسیر دقیق ذکر حق و ذکر هو

اِن ذُکر الخَیر أنتم اصلهُ و فرعهُ و کلهُ

قال رسول الله ، علی ولی الله

هر کی من رؤیاشم علی رؤیاشه

هر کی من دنیاشم علی دنیاشه

هر کی من آقاشم علی آقاشه

... مَن کُنت مولا فعلیٌ مولا ...
دانلود صـوت