به دار هر دو جهان دلربا اباالفضل است


به دار هر دو جهان دلربا اباالفضل است

به ایل هاشمیون مه لقا اباالفضل است

چه حاجت است به دنیای دون مرا وقتی

به دو لبم ذکر یا اباالفضل است

نَمی زِ لعل لبش زنده میکند مرده

که استاد دورس شفاء اباالفضل است

دمیده عطر خوشش در سراسر گیتی

که جوشش همه چشمه ها اباالفضل است

شنیده ام که کسی اینچنین چه خوش میگفت

کلید دار حسینیه ها اباالفضل است

چو میرسد علم کربلا به دستانش

زِ هر کجا شنوی بانگ یا اباالفضل است

خدا برای خودش یک نمونه آورده

که عبد صالح دین خدا اباالفضل است

به سینه های حسینی نوا دهد عباس

نِی درون نِی نینوا اباالفضل است

تمام عالمیان ریزه خوار سفره ی او

نزن به پیش کسی روی تا اباالفضل است

بسان باد رویم از پل صراط خدا

چرا که نامه ی اعمال ما اباالفضل است

به خون سرخ شهیدان و ارباب قسم

که صاحب این روضه ها اباالفضل است

خوشا به حال دو چشمان ما عزاداران

چو ساقی قدح چشم ما اباالفضل است

به راه دین خدا و رسول آنکس که

بداده چشم و سر و دست و پا اباالفضل است

باب الحوائجه عباس تمام عالمیان ریزه خوار سفره ی او

نزن به پیش کسی روی تا اباالفضل است
دانلود صـوت