نه که گفته که تو جا در دل دنیا داری


نه ، که گفته که تو جا در دل دنیا داری

تو سر دوش اباالفضل فقط جا داری

شور ذکر تو که شیرین شده از این جهت است

که به نامت نمک حضرت زهرا داری

هر کسی لایق آن نیست شود سینه زنت

این هم از گوشه ی چشمیست که بر ما داری

دل ارباب سر ذوق می آید وقتی

جا در آغوش علی اکبر لیلا داری

شام تسخیر سپاه اُسرا شد زیرا

تو به دوشت علم زینب کبری داری

رک و روراست حسودیم می آید وقتی

که عمویی چو علمدار حرم را داری

هرگز سراغ شخص عوامی نمیرویم

مرغیم سوی دانه و دامی نمیرویم

تا در جهان سه ساله ی ما سایه گستر است

زیر بلیط هیچ مقامی نمیرویم

حاتم که زِ جود شهرتی پیدا کرد

تا بر تو رسید سفره اش را تا کرد

قربان دو دست کوچکت بی بی جان

که از خلق گره های بزرگی وا کرد


 شاعر : علی صالحی