دادیم قسم باز به نام تو خدا را


دادیم قسم باز به نام تو خدا را

تا آنکه اجابت بنمایی دعا را

عمریست همه سائل الطاف حسینیم

بد نیست که تحویل بگیرید گدا را

صد شکر که قسمت شده هر روز ببوسم

من سجده کنان تربت اعلای شما را

ما حاجت خود را فقط از روضه گرفتیم

جز روضه ی ارباب بجوییم کجا را

ای کاش مقدر بشود تا که ببینم

در یک شب جمعه حرم کرب و بلا را
دانلود صـوت