هر روضه ای برای همه جانگداز نیست


هر روضه ای برای همه جانگداز نیست

هر گوش را لیاقت افشای راز نیست

بالانشین منبر نِی خطبه ای بخوان

غیر از سر تو هیچ سری بر فراز نیست

آن جاذبه که در حرم کربلای توست

در شهر مکه یافت نشد در حجاز نیست

من سینه میزنم که عبادت کنم تو را

مؤمن شدن به نافله و جانماز نیست

هر سالکی به هیئت تو پا گذاشته است

فهمیده راه سِیر الی الله دراز نیست

زاهد به طعنه گفت به مسجد بیا ولی

رفتم به آن دری که نگویند باز نیست

ای بی کفن پس از تو مشخص شده است که

پیراهن و لباس دگر امتیاز نیست

بعد از هزار سال ببینید پرچمی

جز پرچم حسینیه در اهتزاز نیست
شاعر : پیمان طالبى


دانلود صـوت