حضرت زهرا خودش آیینه دار زینب است


حضرت زهرا خودش آیینه دار زینب است

حضرت زهرا همیشه بیقرار زینب است

تیغ در دستش ندیده هیچ کس در عالمین

چونکه عباس دلاور ذوالفقار زینب است

عالمان را عاملان خواندند با لطفش چرا

ریشه ی طوبای دین در چشمه سار زینب است

زینب اللّهی نِیَم اما مرید زینبم

این دل غمدیده ی بیمار یار زینب است

زینب کبری سِرّ خداوند جلی ست

این دل غمدیده ی بیمار یار زینب است

کربلا خواهی اگر از زینب کبری بگیر

چون کلید کربلا در اختیار زینب است

هر دو عالم یک طرف یک موی زینب یک طرف

باز سنگین تر شود آن ور که موی زینب است

ظهر عاشورا به دور خیمه ها خط میکشید

گفت طفلان را که اینجا پادگان زینب است

افسر و سرهنگ و سرلشکر ندارد پادگان

کل نیروهای زینب بچه های زینب است

پادگان زینبیه افسری دارد عجیب

نام او باشد رقیه دیده بان زینب است

داد قربانی دو کودک در منای کربلا

احسن احسن فاطمه آموزگار زینب است

جامه ی یاران سیاه و محمل و پرچم سیاه

آری آری این سیاهی یادار زینب است

نهر علقم را نگر سقای بی بازو ببین

روح هفتاد و دو عاشق در کنار زینب است

غم مخور گر لشکرت در پیش این دشمن کم است

زینبت را همت عالی و صبری محکم است

این سلیمان از چه مینازی به جاه و حشمتت

صد هزاران چون سلیمان ریزه خوار زینب است


شاعر : جعفر ابوالفتحی
دانلود صـوت