اَلا که در سپه مُلک عشق تو سرداری


اَلا که در سپه مُلک عشق سرداری

برادر حسنینی و فخر داداری

اگر تو شافی بهداری حسین باشی

چه باصفاست به درمانگه تو بیماری

به محفلی که تمامی مَه رخان جمعند

برای یوسف مصری تو دردسر داری

اگر زمین خدا گَهگدار میلرزد

زِ ترس لحظه ای باشد که تیغ برداری

هزار رستم دستان غلام دربارت

زبانزد همه ای بس که تو جگر داری

ستون دین خدا گر نماز باشد و بس

خدا به دست تو داده که تو نگه داری

علی اکبر و قاسم به رزم شاگردت

تو نیز مدرک شاگردی از پدر داری

لقب چو ماه بنی هاشم و چو شیر عرب

بنازمت لقب بچه شیر نَر داری

توقعم زِ تو آقا کمی زیاد شده

شنیده ام که تو بر ارمنی نظر داری


شاعر : سید سجاد میر آقابابا
دانلود صـوت