گیسو به باد میدهی و دلبری علی


گیسو به باد میدهی و دلبری علی

پا در رکاب میزنی و محشری علی

ابرو نهان کن از نظر خیره ی حسود

آیینه دار صورت پیغمبری علی

قامت مگو قیامت زهراست قامتت

از بس که قد کشیده ای و محشری علی

گرم طواف روی تو آل ابوتراب

غرق عبادتی و خدا منظری علی

وصفت همین بس است که در کوی رب عشق

شهزاده ی حرم علی اکبری علی

وجه غیور هر غضبت وقت حمله ها

گاه رجز تو منتسب حیدری علی

نور خدا زِ صورت تو دیده میشود

پیغمبرانه بر همه تابیده میشود

بین خطوط روی جبینت پر از خداست

اِبن الحسین لیلی لیلای کربلاست


شاعر : قاسم نعمتیدانلود صـوت