بی تو چی سر من آورد آقا کوفه


بی تو چی سر من آورد آقا کوفه

تنها موندم اینجا ، نیا کوفه نیا کوفه

خیلی بی وفا و اهل دنیا کوفه

تنها موندم اینجا ، نیا کوفه نیا کوفه

به جز یک پیرزن تنها نکرد هیچکس به روم در وا

سفیر تو شده دیگه غریب و بی کس و تنها

بیا برگرد نیا اینجا که کینه دارن از ماها

با من اینجوری کردن پس سر تو چی میاد آقا

نیا آقا که اینجا خولی و شمر و سنان داره

نیا آقا توی این شهر رقیت میشه آواره

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...

من که دل بریدم از این شهر باطل

ای وای از غریبی ، امون ای دل

هر گوشه تو این شهر آقا داره قاتل

ای وای از غریبی ، امون ای دل

آقا خیلی شدم مظطر ، شنیدم حرمله آخر

خبر داره که داره میرسه از راه علی اصغر

میسازه نیزه آهنگر ، سفارش داده شمر خنجر

الهی که توی گودال به دست شمر نشی بی سر

بیا برگرد از اینجا که سرت میره روی نِی ها

زن و بجت رو بعد از تو کنیزی میبرن آقا

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...

چی دیدم که دلم زاره ، یکی که دختری داره

میگفت که از سفر واست میارم بابا گوشواره

بیا برگرد که اینا بی حیا و دزد ناموسن

بیا برگرد که اینجا معجر و گوشواره میدزدن

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...
دانلود صـوت