وزیده یاد تو از عطر سیب مدهوشیم


وزیده یاد تو از عطر سیب مدهوشیم

محرم آمده با درد و غم هم آغوشیم

برای مستی ما بهترین بهانه تویی

که از سماور هیئت شراب مینوشیم

به هر کجا که بُوَد مجلس تو آنجاییم

ببخش حضرت ساقی که خانه بر دوشیم

تمام ایل و تبارم غلامتان هستند

و تا ابد به همان گونه حلقه بر گوشیم

تو را چه حاجتی به لباس عزای مردم چون

برای روسفیدی خود ما سیاه میپوشیم

بساط روضه ی ما را خدا فراهم کرد

که دید از تب عشقت چو دیگ میجوشیم

قسم به حضرت زهرا که یک شب از عزای تو را

به کل روضه ی رضوان در عرش نفروشیم
دانلود صـوت