رفت خورشید زِ رو وقت درخشیدن تو


رفت خورشید زِ رو وقت درخشیدن تو

ماه بیچاره شد از موقع تابیدن تو

کاشف الکرب حسین بعد عموجان هستی

میرود غم زِ دلش در عوض دیدن تو

چقَدَر در دل دریای عمو جا داری

نشود خسته اباالفضل زِ بوسیدن تو

خنده بر صورت زهرایی تو می آید

عمه ات هست فقط عاشق خندیدن تو

مهربان دختر ارباب گدایی به خدا

دست خالی نرود موقع بخشیدن تو

علی اکبر و عباس و حسین و زینب

آب گردد دلشان موقع رنجیدن تو

کودک و این همه اوصاف و جلال و جبروت

به خدا نیست غلط معجزه نامیدن تو

محشری ، معجزه ای ، بی بدلی ، غوغایی

دختری نیست به اندازه ی تو بابایی
دانلود صـوت