ای یار غریبم ، ای بی یار و یاور


ای یار غریبم ، ای بی یار و یاور

خون از غربت تو دل خواهر، دل خواهر

خیلی بیقرار و بیتابم برادر

خون از غربت تو دل خواهر، دل خواهر

نبینم بی قراریتو ، اگه یاری نداری تو

ولی داداش حسین جانم ببین خواهر که داری تو

نزن رومو زمین داداش ، پای حرفم بشین داداش

به دست خود کفن کردم پسرهامو ببین داداش

حسین جانم ببین زینب برات آورده قربونی

نذار شرمنده شِه داداش با این چشمای بارونی

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...

از این نذر ناچیز شرمندم به جونت

جون این پسرهام الهی شِه به قربونت

از زینب قبول کن تا مثل جوونت

جون این پسرهام الهی شِه به قربونت

میخوام مثل علی اکبر برای تو بشن بی سر

میخوام این نوگلای من برن میدون بشن پرپر

میخوام اهل جنون باشن ، تا اهل آسمون باشن

میخوام داداش برای تو به غرق خاک و خون باشن

میرم از خیمه میبینم به زیر دست و پا میرن

میرم از خیمه میبینم که روی نیزه ها میرن

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...

با جسمی پر از خون برگشتن پسرهام

حالا سربلندم برات پرپر شدن گلهام

داره هی میریزه اشک شوق چشمام

حالا سربلندم برات پر پر شدن گلهام

بذار من هم به پای تو بشه جونم فدای تو

به عشقت من بشم داداش شهید کربلای تو

نذار تنها بمونم من ، با این غم ها بمونم من

نگو باید بری میدون چجور اینجا بمونم من

نگو باید بمونم تا ببینم روی نِی میری

ببینم زیر اون خنجر داری جون میدی میمیری

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...
دانلود صـوت