گیر یه عده نانجیب افتادی خواهرت بمیره


گیرِ یه عده نانجیب افتادی خواهرت بمیره

هدیه هامو قبول کنی داداشی جای دور نمیره

دوتا دلاور رشید جنگاور و رزم آورن

از نسل پاک جعفر و شاگرد رزم حیدرن

عون و محمدم فدات داداشم

دسته گلام نذر چشات داداشم

بذار که جون بدم برات داداشم

نکن امیدم نااُمید ، میخوام که باشم روسپید ، بذار بشم مادر شهید

... داداش حسین داداش حسین ، داداش حسین داداش حسین ...

دستمو رد نکن داداش نذار قسم بدم به مادر

بزرگشون کردم بشن فدای کربلات برادر

برید کنار داییتون یاریش کنید تنها شده

برید به جای باباتون که نوبت بابا شده

برید نشون بدید دایی غریب نیست

برید نشون بدید که بی حبیب نیست

دایی خجالت بکشه عجیب نیست

منتظرم تو خیمه ها ، دسته گلای کربلا ، خدانگهدار شما

... داداش حسین داداش حسین ، داداش حسین داداش حسین ...
دانلود صـوت