دوستان که جای خود حتی به فکر دشمن است


دوستان که جای خود حتی به فکر دشمن است

کمترین لطفش به دشمن دادن پیراهن است

از همان شب که چراغ خیمه را خاموش کرد

عیب پوشی کردنش از نارفیقان روشن است

شک نکن گاهی تشرهایش دل از ما میبَرد

شیوه ی حُر سازی آقا به نحو احسن است

خطبه خطبه من تبرب کرده ام تاریخ را

گاه الگوی تمام شیرمردان یک زن است

چای روضه رمز مستی رسول ترک هاست

این شراب کهنه تا روز ابد مردافکن است

هر کسی را بهر کاری ساختد و کار ما

کفش های سینه زن ها را مرتب کردن است

بوی اسفند و گلاب دسته های سینه زن

بوی خوب خاطرات کودکی های من است

هر کسی از هر کجایی اربعین در کربلاست

با من و ایل و تبارم بعد از این هم میهن است

اربعین موکب به موکب چای شیرین میخورم

آه شیرین تر از آن در کربلا جان دادن است
دانلود صـوت